Det sies at alle gode ting er tre. Og for oss tre ordførere, fra Hurum, Røyken og Asker, har 2017 vært et eksempel på nettopp dette. Vi har jobbet sammen, besøkt hverandre og blitt godt kjent i løpet av året som har gått. Naboer har vi jo vært i lang tid, men gode naboer som kjenner hverandre har vi blitt først det siste året. Nye Asker har brakt oss sammen, og nå er det vanskelig å forstå at vi ikke har blitt bedre kjent før. Fylkesgrensen er en stor administrativ hindring, men vi tror at den mentale barrieren en slik grense medfører er enda større. Denne grensen er nå erstattet med vennskap.

Vi har to år igjen som gode naboer – to år for å planlegge og å få alt på plass før vi blir én kommune i 2020. Vi bygger et nytt hjem sammen, og to år høres kanskje ut som lang tid, men det er mye vi ønsker å gjøre i forkant slik at overgangen skal bli best mulig for oss alle.

Godt i gang

Arbeidet er godt i gang, og vi har fått gjort mye i løpet av 2017.

Byggingen av nye Asker er organisert som et tredelt prosjekt med 1) politiske delprosjekter, 2) administrative delprosjekter og 3) samarbeidsprosjekter der politikere og administrasjonen jobber sammen. Vi har ansatt en dyktig rådmann og startet hele 18 delprosjekter. Og det var et gledelig klapp på skulderen da nye Askers prosjektkoordinator, Geir Graff, fikk Ildsjelprisen 2017 fra DIFI, for prosjektmodellen som brukes i nye Asker.

Tre er også tallet på medlemmer fra hver av kommunene i det øverste styringsorganet for byggingen av nye Asker kommune. Tre ganger tre til tross, fellesnemnda er basert på konsensus og er et interimsstyre frem til nytt kommunestyre blir valgt høsten 2019. Som øverste ledere i våre tre bygder er vi utrolig stolte over dette samarbeidet – og at vi klarer å bli enige om viktige beslutninger – hver eneste gang.

Nytteverdien for alle

Da vi først begynte å forhandle om en ny kommune var vi i stor grad opptatt av nytteverdien sammenslåingen ville føre med seg – for oss alle tre. Og det er klart dette er viktig. Tilsammen har vi god plass til å vokse, vi er sentrale og attraktive for Osloregionen, vi har et variert næringsliv, industrimuligheter og jordbruk, vakker natur og turisme. Og en jevnt voksende befolkning som trives i nærheten til vakker natur, tettsteder og større byer som Oslo, Drammen og Sandvika.

Men som Aristoteles i sin tid påpekte «Det er stor forskjell på vennskap basert på nytte, og vennskap basert på oppriktighet. Bare det siste fortjener navnet sant vennskap.» Og det er nettopp dette steget fra nytte til oppriktighet vi har tatt det siste året. Nytten er der fremdeles, men oppriktigheten bringer med seg så mye mer. Vi opplever fellesskap og en samlende kraft i vår identitet som bygdefolk og nærhet til naturen vår og tettstedene vi er knyttet til. Denne identiteten bringer oss sammen – og gjør at vi klarer å være rause mot hverandre – i all oppriktighet.

Gode tjenester - nær der du bor

Som ny kommune skal vi sørge for gode tjenester – nær der vi bor. Videreutvikling av tettstedene våre er viktig – Røyken, Spikkestad, Slemmestad og Åros i Røyken, Tofte, Filtvet, Holmsbu, Klokkarstua, Storsand og Sætre i Hurum, og i Asker har vi Heggedal, Vollen, Holmen, Dikemark og Asker sentrum med flere. Og vi skal knytte de ulike delene av nye Asker sammen gjennom gode transportforbindelser og felles aktiviteter.

Frivilligheten i våre tre kommuner har allerede tatt steget over i fellesskap og oppriktig vennskap – aktivitetskalendere er delt, og samarbeidsprosjekter blomstrer. I 2018 skal nye Asker være vertskommune for Kreftforeningens storsatsing, «Stafett for livet». Her har vi muligheten til å vise at vi kan legge til rette for store arrangement. Dette vil være startskuddet for mange flere felles arrangementer der frivilligheten i den nye kommunen løfter i flokk.

Om to år går vi fra tre til en. Men alle gode ting blir fremdeles tre – fordi vi fortsatt vil ha tre gode naboer – Drammen, Lier og Bærum blir viktige partnere, nå som før.

Krevende prosjekt

Nye Asker er et krevende prosjekt, og vi vet at det blir utfordringer og tunge tak. Men vi vet også at vi har de tre viktigste komponentene for suksess – vi har motiverte politikere – vi har kompetente ansatte og tillitsvalgte – og en frivillighet med dedikerte innbyggere – som står på til det beste for alle som bor i våre tre vakre bygder.