Protest på godkjenning av innkjøring via Kjøyaveien, til ny barnehage i Astrid Skares vei

Av

Som naboer til den nye barnehagen som er under bygging i Åros, har vi forsøkt å følge med i saksprosessen helt fra begynnelsen. Vi har ikke helt forstått de mange merkelige avgjørelser under sakens gang, og har forsøkt med flere proteser, uten hell.