Mener kommunen bør ta ansvar for gangsti nær Spikkestad: – Stor misnøye blant velets medlemmer

Brøholt vel nær Spikkestad ønsker at kommunen skal ta mer av ansvaret for en skiltet gang- og sykkelsti mellom Brøholtskogen og Øvreskogen.