Ole Jacob Johansen (Frp) vil at debatten etter formannskapets Brussel-tur skal handle om journalistikk og medienes rolle, og ikke om ham selv. Det er greit nok, men Johansen er en relativt profilert politiker i Asker. Nesten alt Johansen gjør som politiker har i utgangspunktet offentlighetens interesse. Da får han tåle svar på tiltale, når han selv kritiserer – i dette tilfellet lokalpressen.

Johansen skriver ta han ønsker å ta uenighetene i sitt eget parti internt. Det kan vi til en viss grad forstå, men det betyr ikke at uenighetene ikke har allmennhetens interesse.

Men la gå. Slik vi tolker Johansens innlegg, ønsker han seg en fri og kritisk presse. Men dessverre skurrer dette, for det virker ikke som han liker den kritiske pressen når den rammer ham selv.

I vår streben etter å jobbe seriøst, snakket vi med ganske mange personer før vi publiserte våre to artikler om den omtalte Brussel-turen til formannskapet. Og vi vet ofte en god del mer enn det vi kan sette på trykk. Vi søker å opptre som et ansvarlig, redaktørstyrt medium, med den erkjennelsen at troverdighet er den viktigste egenkapitalen vår.

Og i denne saken vet vi at det var stor misnøye blant politikere i flere partier. Vi har snakket med flere av dem. Derfor sendte vi også et spørsmål til medlemmene i formannskapet om de merket noe opprør om saken. Vi fikk et svar tilbake som tydeligvis formannskapet hadde samlet seg om. Alle svarte helt likt – at det ikke var noe opprør. Troverdig?

Ikke vet vi, men vi lot i hvert fall være å følge opp «teorien» om opprør i det vi publiserte. Ikke mange politikere ønsket å stå fram med sin misnøye. Men misnøyen var der, også hos lesere, og det er denne misnøyen RHA forsøkte å gi et bilde av.

Vi oppfatter Ole Jacob Johansen som en av de tydeligste politikerne i formannskapet og kommunestyret. Han formulerer seg klart og tydelig, og derfor synes vi det er synd at han presenterer et stort paradoks idet han ønsker en fri presse velkommen, men bare ikke når søkelyset rettes mot ham selv.

Så vi avslutter debatten med enda et velment råd herfra: Johansen konsentrerer seg om politikken, så skal vi i RHA-redaksjonen ta oss av lokalavis og presseetikk.

Les også:

Sender byråkrater og politikerne på studietur til nærmere 300 000 kroner: – Det er umusikalsk

Kommunens Brussel-tur falt ikke i god jord: – Noen burde skamme seg

Når mediene blir ekkokammer:

Du gidder litt til, Johansen

Dette handler ikke om meg, Isaksen