- Alle har et ansvar for å begrense koronasmitte. Dette gjelder også serveringssteder i Asker. Mitt inntrykk er at våre serveringssteder har vært flinke så langt, sier direktør for samfunnsutvikling i Asker kommune, Per Morstad.

I Asker kan serveringssteder holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling er det tillatt å skjenke alkohol.

Fortsatt avstand og håndhygiene

Han minner om at det er viktig at alle fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern og holder god avstand til andre og vasker hendene jevnlig og presiserer at alle serveringsstedene har ansvar for å informere gjestene om gode rutiner for håndhygiene, samt å tilby desinfeksjon til hender.

– Vi oppfordrer restaurantgjester til å holde minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig, sier Morstad.

Bakgrunnen for disse anbefalingene er at risikoen for smitte øker med tiden man er sammen og jo mindre avstanden mellom personer er.

Askers retningslinjer for serverings- og skjenkestedene

Serveringsstedene kan inntil videre holde åpent i tråd med det nasjonale vedtaket. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol.

Når matserveringen opphører, må også serveringsstedet som sådan stenge, selv om serveringsstedets ordinære åpningstid går utover tidspunkter for matservering.Dette henger sammen med at unntaket for i det hele tatt å kunne holde åpent er knyttet til vilkåret «der det foregår matservering».Når kjøkkenet er stengt, tolker vi Helsedirektoratets vedtak slik at det ikke lenger foregår matservering på stedet.

Informere gjester om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender.

Kommunen oppfordrer til at gjester holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i familie eller del av samme husstand. Det samme gjelder for ansatte.Vi legger til grunn at den generelle en-metersregelen utendørs i utgangspunktet er beregnet for folk som beveger seg, og ikke for dem som sitter stille.

Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det bør ikke legges til rette for bord med plass til flere enn fem personer, både innendørs og utendørs.

Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bar-/bestillingsdisk. La også gjerne all bestilling og betaling skje ved bordene slik at man unngår at gjestene samler seg ved bar-/bestillingsdisk.

Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.

Sørg for ekstra renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater.

Reglene er laget i samråd med kommuneoverlegen.