Årets tema for verdens dagen er «Løft blikket!».

– Vi markerer det med et arrangement torsdag 13. oktober i Teglen, sier sogneprest Ellen Martha Blaasvær i Røyken.

Hun viser til at vår tid preges av kriser – med klimautfordringer, pandemiens ettervirkninger og krigen i Ukraina og alle de følgene den får.

– Hva gjør det med oss som enkeltpersoner og fellesskap? Hvordan ruster vi oss til å stå i kriser? Hvordan kan vi holde håpet oppe og sette mot i hverandre? spør hun.

I løpet av kvelden i Teglen blir også hva det frivillige, sosiale og kirkelige arbeidet bety i denne sammenheng løftet fram.

– Flere lokale foreninger og aktører deltar også i markeringen, og presenterer sitt arbeid og engasjement. Røde Kors, Pensjonistforeningen, Sanitetskvinnene, Filosofisk kafé og kirkelige representanter står på listen over de som bidrar, sier Blaasvær.

Det blir også foredrag med filosof Henrik Syse, og det blir musikalske innslag, litt servering og anledning til samtale.

– Alle er velkommen til temakvelden, som vi håper bidrar til å gi oss inspirasjon til håp og handling i en krevende tid, sier sognepresten.

Det er Røyken menighet, og diakonirådet sammen med Asker kirkelige fellesråd som er arrangør.

Om verdensdagen

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres mellom uke 39-42 hvert år. I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år.

Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Løft blikket

Årets tema er "løft blikket": Pandemi, krig, klimakriser, flyktningkriser og livskriser. Etter to år i krisemodus, så ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene, skriver Mental Helse om årets tema.

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsa. SSB og Levekårsundersøkelsen fra 2020 viste at 11 prosent av befolkningen var mye plaget av ensomhet, og at det har vært en jevn økning i opplevd ensomhet blant ungdom. 1 av 5 oppgir at de har få personer å regne med ved store personlige problemer, og i en undersøkelse gjort av Opinion for Røde Kors oppgir hver fjerde ungdom at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper, er utenforskapet enda større.

– Historien viser at det er mye kraft i å komme sammen under kriser. Samtidig kan kriser også bidra til splittelse og uro. Frykten for det ukjente kan gjøre oss mer navlebeskuende enn vi ellers ville vært, og gi næring til fordommer og diskriminerende holdninger. Det kan gjøre det enda lettere å falle utenfor, og er noe vi må aktivt jobbe sammen for å motvirke, skriver Mental Helse på sin nettsiden om verdensdagen.