Mange vil hjelpe, men få søker hjelp hos koronahjelpen Nyby: – Trykket har vært lavere enn forventet

Uken før påskeferien lanserte Asker kommune Nyby som en digital plattform der de som trengte hjelp og ga hjelp under Korona kunne melde seg.