Mange byggetillatelser i Asker - rør over Oslofjorden og bryggeanlegg i Holmsbu

Kommunedirektøren kan behandle byggesaker i Asker på delegasjonsfullmakten. Her er en rekke saker som er behandlet de siste ukene.