Tilsvar til Tor K. Karlsen

I RHA 11. juli har Tor K. Karlsen et innlegg der han etterlyser hvor opposisjonen mot den omfattende utbyggingen av Slemmestad sentrum er. Han anklager blant annet SV for ikke utad å ha vært en klar motstemme til at utbyggerne får maksimal profitt ut av utbyggingen. Karlsen vet bedre og at en slik anklage er grunnløs. SV er like kritisk til en mastodontisk utbygging som Rødt er, og jeg oppfatter innlegget hans først og fremst som et valgkampinnspill.

SV er like kritisk til utbygging som Rødt er

Med kun en representant i kommunestyret, og ingen i formannskapet, har det vært vanskelig for et lite parti som SV å nå gjennom. Rødt har dessuten ikke hatt noen representasjon i politiske organer gjennom hele denne perioden, og selv om det er bra at de nå har framgang og sannsynlig blir representert i nytt kommunestyre, er det grenser for hvor stor påvirkning de vil få på et planforslag som enstemmig har blitt godkjent lagt ut til høring av formannskapet.

Og det er her makt og avmakt begrepene i tittelen på dette innlegget kommer inn. I kommunepolitikken er det først og fremst pragmatisme og kompromisser som gjelder, i liten grad ideologiske skillelinjer.

Alle partier som er representert i formannskapet i Røyken, Høyre, AP, Venstre, Kr. F og FrP, går inn for forslaget uten dissens. Dette er nok en viktig grunn til at ingen svarer på Karlsens spørsmål om hvor opposisjonen er. Politisk makt i kommunepolitikken ligger derfor hos et enstemmig formannskap, mens kommunestyret stort sett sandpåstrøer beslutninger her, kanskje med noen få justeringer.

Stemmer teller, men ressurser avgjør

Den avdøde verdenskjente norske statsviteren Stein Rokkan utformet for noen tiår siden et postulat som har blitt stående som et grunnfjell i statsvitenskapen: «stemmer teller, men ressurser avgjør». I planforslaget til utbyggingen av Slemmestad sentrum, der ca. 20% av bygningsmassen skal være på mellom 23 og 27 meter med 8 etasjer som det høyeste, er det først og fremst Røykens rådmann (administrativ makt?) som stiller kritiske spørsmål til byggehøyder, solforhold, parkering mm.

Jeg oppfatter at rådmannen egentlig mener at den foreslåtte utbyggingen er helt på grensen til hva som er forsvarlig, men flertallet av politikerne er for.

Hvem er det så som har makt og avmakt i denne saken? Avmakt har først og fremst de mange beboerne i Slemmestad som er mot en slik voldsom utbygging («dette blir jo en liten by» som Høyres Vestgren uttalte i formannskapsmøtet).

Ifølge Rokkans postulat har de en stemme ved valg, og kanskje en viss påvirkning ved å organisere seg, skrive innlegg i aviser og aksjonere. Men de som først og fremst har makt og innehar flest ressurser er utbyggerne, Slemmestad brygge A/S, med sin økonomi og investeringer. I planforslaget som nå er ute til høring sier disse klart fra om at det ikke er økonomisk forsvarlig med en mindre og mer begrenset utbygging enn den som nå er foreslått, og det er dette flertallet av politikerne har rettet seg etter uten dissens.