– Må vi bygge blokkleiligheter på Hurumhalvøya for å oppfylle FNs bærekraftsmål?

Meglerne i Frem Eiendomsmegling engasjerer seg i Asker kommunens arbeid med ny kommuneplan og er bekymret for hvilke boforhold som skal prioriteres i den nye kommunen.