Årsaken er at det torsdag 14. juli gjennomføres en beredskapsøvelse på Engene Næringspark i Sætre. Det opplyser Asker kommune på sine hjemmesider.

– Øvelsen involverer nødetater, og aktiviteter og støy vil synes og høres også utenfor næringsparken, forklarer kommunen.

Les også: Derfor forsvant strømmen: – Det var litt action

Eget regelverk

Orica, Dynea og Chemring Nobel, som holder til i Engene Næringspark i Sætre, klassifiseres som storulykkebedrifter. Derfor er de underlagt et eget regelverk knyttet til forebygging av uønskede hendelser og begrensning av konsekvenser av storulykker der det forekommer farlige kjemikalier.

De må også ha gode beredskapsplaner i tilfelle nettopp en uønsket hendelse skulle skje. Derfor er det nødvendig å øve på dette, ifølge kommunen.

Med brannvesen og kommune

Kommunen opplyser videre at årets øvelse blir gjennomført sammen med Asker kommune og Asker og Bærum brann og redning (ABBR).

– I etterkant av øvelsen vil de involverte gjøre en oppsummering og jobbe videre for å bli mer effektive i håndteringen av uønskede hendelser, informerer kommunen.