I forbindelse med at Buskerud trer inn i Viken vil kollektivselskapene i fylkene harmonisere billettkategoriene sine, og felles billettkategorier er behandlet i Fellesnemda for Viken.

Det skriver Braker i en pressemelding.

– For kunder i Buskerud innebærer dette i første rekke at man fra og med neste år reiser gratis som barn opp til fylte seks år, og at det vil bli periodebilletter for honnør, opplyser Brakar.

Både voksne og honnør vil dessuten få mulighet til å kjøpe periodebillett for et helt år, noe som er en billettype som ikke finnes i Brakars portefølje i dag.

Les også: Vy og Unibuss skal kjøre bussene i Nye Asker

Fortsatt gratis for grunnskoletur

I Viken-samarbeidet vil billetter som ikke finnes i andre fylker forsvinne.

Dette medfører at Brakars grupperabatt blir avviklet fra 2020, men ungdomsbilletten i Buskerud, uten nedre aldersgrense, vil bestå inntil videre.

Denne er viktig for alle skolereiser i fylket, og politikerne i Viken vil avgjøre hva som skal gjøres med denne ved et senere tidspunkt. Gratistilbudet til grunnskole og barnehage, Brakar 9/14, vil også beholdes inntil videre.

Prisene vil inntil videre være som i dag.

For at det skal bli mulig å reise på tog med Brakars billetter forhandler Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk med Jernbanedirektoratet om avtale for dette.

I Buskerud vil kostnaden for harmoniseringen av billettkategoriene være om lag seks millioner kroner.

Les også: – Nå er det slutt på goodwill fra kommunens side. Det bør utbygger merke seg

Ruter overtar

I Røyken og Hurum vil Ruter overta det meste av kollektivtransporten neste år. Det betyr at Ruter skal frakte passasjerer både til Drammen og retning Oslo.

Ruter har nylig signert tre nye delkontrakter i Vest, som starter opp 28. juni 2020.

Det blir totalt 264 busser i området Vestre Aker, Bærum og nye Asker kommune.

Bussene vil gå på fornybar energi, bortsett fra 41 busser som vil være batterielektriske allerede ved oppstart.

Asker blir den første kommunen i Norge som får elektriske klasse 2 busser. Planen er at 18 slike busser kommer allerede fra 2020, mens de 95 resterende bussene i nye Asker kommune vil ha fornybar biodiesel og lavutslipp Euro VI motor. Til sammen 113 busser inngår i Asker-kontrakten.

Les også: Nå vil de ha utslippsfrie hurtigbåter i Drammensfjorden også