Gå til sidens hovedinnhold

Leve med kultur hele livet i Asker

Viktigheten av å bli sett, tatt godt vare på og ha tilgang til gode aktivitets- og kulturtilbud tilrettelagt for livssituasjonen man er i, kan ikke overvurderes.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Asker har på høring en plan med tittel «Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker». Det er prisverdig at våre folkevalgte lager en egen plan for hvordan kommunen i samarbeid med andre kan tilrettelegge for en best mulig alderdom. Enten man bor hjemme eller på en institusjon. Å bli eldre kan både være godt, vanskelig og alt imellom. Viktigheten av å bli sett, tatt godt vare på og ha tilgang til gode aktivitets- og kulturtilbud tilrettelagt for livssituasjonen man er i, kan ikke overvurderes.

I forslaget til temaplan er det eget avsnitt om kulturtilbud for eldre. I den foreslåtte strategien står det blant annet at kommunen ønsker å styrke samarbeidet med aktører i samfunnet. Det mener vi er en meget god tilnærming. Sammen med ansatte i kommunens egne tjenesteområder blir samarbeid med private kulturaktører robust og faglig sterkt. Profesjonelle kulturarbeidere er i mange henseende avhengig av offentlige oppdrag, blant annet for den kulturelle spaserstokken. I Asker er dette arbeidet godt ivaretatt av kulturskolen som årlig tilbyr ca. 200 arrangementer og aktiviteter. Både i institusjoner og andre steder der eldre befinner seg i dagliglivet. Fortsatt styrking av dette området er meget bra. Satsingen på musikkterapi er også et kjærkomment bidrag for å ivareta spesielle behov.

Samtidig med at kommunen bruker profesjonelle kulturaktører mener vi det er rom for økt bruk av det frivillige kulturlivet i arbeidet med kulturaktiviteter for eldre. Musikk, sang, dans og teater fra frivillige lag og foreninger kan vel så godt tilbys å delta i et organisert tilbud til eldre, for eksempel på institusjoner. Ved å opptre på institusjoner skaper frivilligheten nye relasjoner og får nye impulser og inspirasjoner til sitt arbeid. Det er vel det vi kan si er å helle «en dråpe kultur i alt vi gjør».

I vårt høringsinnspill støtter Asker kulturråd planen og ser fram til et enda bedre kulturtilbud til den eldste befolkningen i Asker.

Kommentarer til denne saken