Ledigheten går ned på halvøya

Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidsledigheten går ned både i Røyken og i Hurum. Totalt var det registrert 363 arbeidsledige i de to kommunene. Dette var en nedgang i ledigheten fra august med 26 personer. 64 er på tiltak.

DEL

I Buskerud var det i september registrert 3 365 helt ledige personer, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 2,2 prosent.

- Vi har fortsatt et godt arbeidsmarked i Buskerud, med lav ledighet og samtidig god tilgang på stillinger i mange bransjer, sier Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken.

Nøkkeltall for Buskerud

Det var 3 365 registrerte arbeidsledige i Buskerud i september. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det var 1 764 helt ledige menn og 1 601 helt ledige kvinner. I aldersgruppen 16-29 år var det 895 ledige. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 677 personer.

I november 2018 ble det gjennomført større endringer i hvordan nye arbeidssøkere registrerer seg på nav.no, noe som har medført et brudd i statistikk over antall arbeidsledige. Endringstallene er ikke justert for brudd.

Helse og undervisning har ledige stillinger

Det er stor etterspørsel etter faglærte innen skole- og helsesektoren i de to kommunene. 18 stillinger er utlyst i Røyken og 21 i Hurum. til sammenlikning registrerte NAV 1 427 nye ledige stillinger i Buskerud i september.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken