"På et eller annet tidspunkt vil vi tro at Ap ønsker å markere alternativer i lokalpolitikken"

Av