"Dette må ordføreren i Røyken slutte med"

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LEDER:Kommunestyret i Røyken har begynt å hemmeligholde en del av den politiske behandlingen av store, viktige saker. Både i budsjettbehandlingen rett før jul og da de behandlet framtidig organisering av kommunaltekniske tjenester i siste møte, ble avgjørende deler av behandlingen foretatt bak lukkede dører. Det skjer ved at ordføreren sender alle gruppelederne inn i et lukket møte. Her blir de sittende til de blir enige om et omforent forslag til vedtak. Deretter settes det åpne kommunestyremøtet igjen, og det omforente forslaget fra gruppelederne blir enstemmig vedtatt.

Dette er en behandling av store og viktige, offentlige saker med stor allmenn interesse, som er i strid med flere bestemmelser i kommuneloven. Forhandlingene i møtet mellom gruppelederne må anses som en del av saksbehandlingen, og da skal man følge reglene i kommuneloven om møter i folkevalgte organer. Det gjør ikke Røyken kommunestyre lenger.

Les også: Godt jobbet! Men det er alltid et men.

Ordføreren kan godt hevde at det er gode intensjoner med en slik arbeidsform, men det hjelper dessverre ikke – når et slikt møte lukkes for offentligheten, er dette illegitimt. Et slikt gruppeledermøte reduserer mulighetene for debatt og innspill fra andre, før saken er ferdigtygget, og det er etter vår mening ingen tvil om at slik praksis innebærer en klar svekkelse av lokaldemokratiet. Og det hjelper heller ikke at det ikke fattes vedtak i disse lukkede møtene. Møtene skal vær offentlige uansett, med mindre ordføreren kan vise til en hjemmel for å lukke slike møter.

Det finnes eksempler på andre kommuner som har gjort noe av det samme. I flere saker har både Sivilombudsmannen og i noen tilfeller også Fylkesmannen ment at slike møter er i strid med loven. En kommunes kontrollutvalg har også bedt om en redegjørelse fra en ordfører som har gjennomført den samme praksisen med lukkede gruppeledermøter.

Røyken kommune er ikke tjent med den praksisen vi nå ser. Enhver kommune skal være så åpen som mulig for sine innbyggere. Og skal man lukke politiske møter, skal man ha en konkret hjemmel. Hvis ordføreren i Røyken har tenkt å fortsette med gruppeledermøter i store og viktige saker, må hun åpne dem for presse og publikum, – eller så må hun slutte med dette.

Les flere lederartikler her

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags