"Her er det stor entusiasme, og det skal bli spennende å se resultatene"

Av