"Viker-alternativet vil koste samfunnet omkring tre milliarder kroner mer"

Av