Til det beste for innbyggerne

SPENT: Mange er spent på hva som skjer med Røyken Eiendom AS ved kommunesammenslåingen.

SPENT: Mange er spent på hva som skjer med Røyken Eiendom AS ved kommunesammenslåingen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LEDER: Som vi har påpekt på denne plass flere ganger tidligere, så går det raskt fram med kommunesammenslåingen. Røyken, Hurum og Asker skal bli til én kommune fra 1. januar 2020. Men i realiteten er samarbeidet og sammenslåingen allerede godt i gang.

Denne uken har vi sett at det er kommet en rekke uavhengige rapporter som har vurdert de ulike sektorene i kommunene og hvordan disse skal organiseres framover. Det gjelder spesielt interkommunale selskap og aksjeselskap, samt kommunale foretak.

Det siste vi har fått vite er at Asker og Bærum kommuner er blitt enige om en intensjonsavtale om å fortsette å samarbeide om brannvesen. Meningen er – hvis alle parter vedtar dette – at Røyken og Hurum også skal bli en del av dette store interkommunale brannvesenet.

Så er det kommet en rapport som vurderer VIVA IKS – det interkommunale selskapet for vei, vann og avløp i Lier, Røyken og Hurum – og som konkluderer med at det kan være fornuftig å beholde dette selskapet som i dag.

En annen uavhengig rapport anbefaler at Røyken Eiendom AS – som eier alle formålsbygg i Røyken kommune og som er heleid av kommunen selv – blir avviklet til fordel for en etatstyrt eiendomsavdeling som tar seg av drift, vedlikehold, og investeringer når det gjelder kommunale bygg.

Det er mye informasjon å hente ut og de folkevalgte skal til slutt ta stilling til hvordan alt skal organiseres. De sakene vi nå har nevnt skal avgjøres allerede utpå nyåret, og diskuteres i fellesnemndas møte i midten av desember. Prosjektrådmannens innstilling ventes ganske raskt utpå nyåret.

Les flere lederartikler her

Det er viktige avgjørelser som her skal tas og det er viktig at de som skal avgjøre saken legger stor vekt på faglige rapporter, og setter lokalsamfunnet i sentrum i den forstand at alt som organiseres skal virke til det beste for innbyggerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags