Gå til sidens hovedinnhold

Mer til gagn enn skade?

Artikkelen er over 3 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Formannskapet i Røyken har mot én stemme gått inn for å ekspropriere deler av to eiendommer i Underlandsveien for å bygge fortau. En av eiendommene eies av Ole Østbakken. Han vil få fortauet tett inntil husveggen sin. På den andre siden av veien ligger en ubebygd tomt. Ved å lage en svært minimal bue på veien, ville kommunen ha løst saken på en grei måte uten å gå til tvangsinnløsning av Østbakkens bebygde boligeiendom.

LES OGSÅ: Ordføreren vil gjenåpne Hallenskog stasjon

Men slik det ser ut av saken, må det en omregulering til for å benytte seg av den ubebygde tomta. Det ser det ikke ut til at kommunen vil ta seg tid til. Det er i så fall svært vanskelig å forstå.

Les flere lederartikler her

I oreigningslovas paragraf 30 leser vi at lovens bestemmelser skal ha anvendelse på blant annet ekspropriasjonsvedtak. Dette innebærer at man ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven for eksempel må etterkomme krav om at det ikke må tvangsinnløses mer enn det som trengs for å realisere formålet. Dessuten heter det at ekspropriasjon bare kan benyttes hvis inngrepet «tvillaust er til meir gagn enn skade».

LES OGSÅ: Stenger Underlandsveien i et halvt år

Rådmannen skriver i sitt saksframlegg til de folkevalgte i Røyken at konsekvensen av ikke å få tilgang til arealene til Østbakken og en beboer til, er at det ikke kan etableres fortau foran disse eiendommene og byggeprosessen vil kunne bli forsinket. Altså enten ekspropriasjon eller fortau.

Det siste er antageligvis en sannhet med modifikasjoner. I det samme saksframlegget påstås det også at det er bebygd eiendom på andre siden av veien – det er i hvert fall ikke tilfelle hos Østbakken.

LES OGSÅ: Kommunen vil tvangsinnløse deler av eiendommen og lage fortau ved husveggen

Når denne saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret i Røyken kommende torsdag, må de folkevalgte som skal ta avgjørelsen sørge for at de har et riktig og oversiktlig bilde av hva saken gjelder. De bør i hvert fall stille seg selv to spørsmål: Hvem av politikerne hadde godtatt tvangsinnløsning av egen eiendom med påfølgende bygging av fortau tett inntil sin husvegg? Og er en slik inngripen i menigmanns eiendom utvilsomt mer til gagn enn til skade, slik loven krever?

 

Eller spurt på en annen måte: Finnes det en løsning der det kan bygges fortau i Underlandsveien uten å rasere en av innbyggernes boligeiendommer?

Kommentarer til denne saken