"Man kan undres om de som har ansvaret for offentlige tjenester til de aller svakeste i lokalsamfunnet egentlig kjenner konsekvensene av de vedtakene de fatter"

Av