Tre markante politikere i Hurum som for kort tid siden kjempet imot sammenslåingen av Røyken, Hurum og Asker kommuner, har funnet glede i overgangen til en ny storkommune ved å dypdykke i hurumhistorien.

Det høres ved første tanke ut som de tre politikerne forsøker å tviholde på det siste som er igjen av Hurum kommune, før den blir en del av Asker fra 1. januar 2020. De tre politikerne kan nesten høres ut som de ennå kjemper imot sammenslåingen og fortsatt bærer en viss bitterhet.

Men slik er det nok ikke. De tre politikerne fra Senterpartiet, Venstre og MDG har solid fotfeste i Hurum, og de vet hva som rører seg i bygda – de kjenner den innenfra. Derfor tar de nå et initiativ som de absolutt skal ha honnør for. De ønsker at Hurums historie og kultur skal synliggjøres slik at den kan bæres inn i den nye kommunen og bli en del av nye Askers identitet.

I et utspill i dagens utgave av RHA utfordrer de tre politikerne lag og foreninger og enkeltpersoner til å bidra til å markere positive, historiske, kulturelle og digitale deler av hurumhistorien. Også lokalavisa blir utfordret, og blir selvsagt med på dette.

Et eksempel på en markering som er nevnt, er å lage en fin markering av det siste formannskapsmøtet og kommunestyremøtet i kommunen.

La oss likevel driste oss til å legge inn et lite aber. Alle de tre kommunene bør gjøre en jobb for å synliggjøre historien og kulturen sin – ikke bare Hurum. Og når vi blir en ny kommune, skal dette samordnes og konserveres videre. Derfor mener vi det er et stort poeng å tenke samarbeid – også her, og dermed invitere fellesnemnda til å ta et ansvar i dette arbeidet. Vi ser av alle de prosessene som allerede er godt i gang i sammenslåingen at kultur og lokal identitet er viktige tema, og det er ikke utenkelig at fellesnemnda vil stille opp med de nødvendige midler som våre tre lokalpolitikere og hurumpatrioter etterlyser.

Les flere lederartikler her