Næringsrådet i Hurum har i lang tid jobbet intenst for å påvirke kollektivtransporttilbudet på Oslofjorden, og først og fremst for å få flere båtanløp i Hurum. I fjor gikk det sommerbåt til Filtvet i helgene – en rute som til sammen fraktet om lag 2 600 personer. Hurum næringsråd har sammen med en rekke lokale krefter forsøkt å påvirke myndighetene og kollektivselskapene til å bedre tilbudet. De mener at antall reisende vil øke suksessivt med flere avganger.

Fylkeskommunene i Akershus og Buskerud har bestilt en rapport om båttilbudet på fjorden. Rapporten skal etter hva RHA forstår være klar før sommeren.

Les flere lederartikler her.

For Hurum er det i første omgang et mål at sommertilbudet skal utvides og at det deretter skal økes på med anløp, slik at vi på sikt kan få fast båtforbindelse gjennom hele året.

Som et ledd i sitt arbeid med å påvirke til bedre rutetilbud, samarbeidet næringsrådet sist uke med Hurum Venstre for å få Oslos byråd for samferdsel og miljø i Oslo på besøk. Guri Melby er nylig blitt byrådsleder, og det er viktig for Hurum at hun får kjennskap til hvor vesentlig det er for Hurum å få en slik båtforbindelse på fast basis.

Derfor er det arbeidet som Hurum næringsråd og alle andre lokale aktører gjør i denne saken, så utrolig viktig.

Hun var på besøk sist uke og fikk en god innføring og god innsikt i hva Hurum har å tilby. Det er mange gode argumenter for å etablere en fast båtforbindelse til halvøya – ikke bare for de som bor i Hurum, men også for de som har lyst til å reise dit.

Byråden pekte imidlertid på det faktum at båt per i dag er dyrere enn buss og at båtene også er mindre miljøvennlige enn persontransport på vei.

Men det er også et faktum at det stadig kommer bedre og mer miljøvennlige båter, og transport av mennesker sjøveien kan bli et absolutt miljøvennlig alternativ.

Derfor er det arbeidet som Hurum næringsråd og alle andre lokale aktører gjør i denne saken, så utrolig viktig.

Nå venter vi i spenning på rapporten om båttilbudet på fjorden. Den bør gi en god pekepinn på i hvor stor grad kollektivtransport på sjøen skal prioriteres i årene som kommer.