Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen til ett fylke. Det ble endelig vedtatt i de tre fylkestingene rett før jul, og det nye storfylket skal hete Viken. Viken fylkeskommune skal være operativt fra 1. januar 2020 – samme dato som de tre kommunene Røyken, Hurum og Asker skal være slått sammen.

Det er opprettet en fellesnemnd for Viken, akkurat som det for lengst er gjort når det gjelder vår egen kommunesammenslåing. Fellesnemnda for Viken fylkeskommune skal ha sitt første møte på Kongsberg i dag. Her skal de jobbe sammen i tre dager, og det markerer starten på det enorme arbeidet som sammenslåingen av de tre fylkene vil være.

Fellesnemnda består av 34 fylkespolitikere. Det er 16 fra Akershus, ni fra Østfold og ni fra Buskerud. Leder for fellesnemnda blir Anette Solli som i dag er fylkesordfører i Akershus. Fylkesordførerne Ole Haabeth fra Østfold og Roger Ryberg fra Buskerud er nestledere.

Les også: Fellesnemnd for Viken fylkeskommune er etablert

I den nye fellesnemnda sitter tre representanter med røtter i Røyken eller Hurum. Roger Ryberg (Ap) er fra Hurum, Rune Kjølstad (H) fra Røyken, og det samme er Hanne Lisa Matt (MDG).

Sammenkomsten på Kongsberg i dag markerer en milepæl i arbeidet med å slå sammen fylkene til større regioner. Nå starter det praktiske arbeidet og på sakskartet denne gangen står blant annet «Hvordan jobbe i fellesnemnda», «Møteplan 2018», «Lokalisering av Viken fylkeskommune», «Politiske prosjekter og arbeidsgrupper, «Oppnevning og retningslinjer – valgkomité», «Status rekruttering av hovedprosjektleder» og «Prosjektkontor, bemanning og lokalisering», for å nevne noe.

Les flere lederartikler her

Flere av dem som nå sitter i fellesnemnda og skal forme den nye Viken fylkeskommune, har vært motstandere av sammenslåingen. Disse folkevalgte må nå vise seg som sanne tillitsvalgte av folket og gjøre en skikkelig jobb sammen med de politikerne som har ivret for det store prosjektet i lang tid.