"Politikerne vedtok regulering, men utsetter i realiteten det viktigste spørsmålet"

Av