På det området er reglene klinkende klare. Dessuten er det helt uakseptabelt rent moralsk at ikke skoleskyssen her i landet er tilfredsstillende enkelte steder.

Det er den nemlig ikke for 33 elever som bor på Storsand i Hurum. For å få plass, må mange av elevene stå i midtgangen i skolebussen, og det er fullt ut forståelig at mange av foreldrene til de yngste skolebarna ikke tar sjansen på å sende dem med bussen til skolen. Slik kan det ikke fortsette.

Forholdet som i hovedsak gjør dette til et problem er at den bussen som skal frakte elevene er en ordinær rutebuss som til tider er fylt opp med ordinære passasjerer. Et annet forhold som gjør det ekstra vanskelig for elevene er at bussen ikke korresponderer med skoletiden. Det skjer faktisk at elever må gå før skoletimen er over for å rekke bussen hjem.

Les flere lederartikler her

Man kan sannelig undres om det må en alvorlig ulykke til, før de ansvarlige myndigheter gjør noe med dette problemet. Dette er et problem som ikke trenger å være noe problem.

Det er Brakar som kjører ruten, og det er fylkeskommunen – og ikke Hurum kommune – som er ansvarlig myndighet. Brakars ledelse svarer at de har satt inn ekstrabusser, men det er tydeligvis ikke løsningen, siden den fylles opp av ordinære passasjerer uansett. Her må det åpenbart andre løsninger til. Brakar signaliserer velvilligst andre løsninger i Røyken og Hurums Avis. Hvis det ikke fungerer, må enda mer drastiske tiltak settes i verk.

LES OGSÅ: – Det er ingen busser på kveldene og i helgene

Leder av oppvekstutvalget i Hurum kommune, Eva Høili (H), følger opp saken og sier det er en av hennes viktigste saker. Det er flott at lokalpolitikere engasjerer seg i viktige saker som gjelder befolkningens hverdag.

LES OGSÅ: Bruker rekordmye på skoleskyss

Nå er det opp til fylkeskommunen å sørge for at problemet blir løst. Det er helt uakseptabelt at transport av skolebarn skal være forbundet med fare og stor usikkerhet. Barna skal føle seg trygge på skolen, men også transporten til og fra skolen skal være trygg og sikker.

Her forventer vi at ivrige lokalpolitikere ikke trenger å bruke lang tid for å kjempe for elevenes sak. Her må de ansvarlige myndigheter på fylkeshuset i Drammen sørge for en løsning, om ikke Brakar klarer å ordne opp i dette på egen hånd.

Svein Ove Isaksen

Ansvarlig redaktør/daglig leder