Det neste valget i Norge er til Stortinget, og det skjer til høsten. Neste kommune- og fylkestingsvalg skjer om over to år. Det kommer til å bli et helt spesielt lokalvalg.

Røyken, Hurum og Asker skal som kjent bli til Nye Asker kommune. En lang og svært omfattende prosess er allerede godt i gang, og innen 1. januar 2020 skal den nye kommunen med over 90 000 innbyggere være oppe og gå. Det er mye som skal skje innen den tid, og en av de store omveltningene som må foretas, er sammenslåing av de politiske partiene i de tre kommunene, og den påfølgende nominasjonsprosessen.

Les flere lederartikler her

De fleste politiske partier er allerede i gang med sammenslåingsprosessen. Kristelig Folkeparti er det første partiet som har sendt ut pressemelding om at de er i mål med forhandlingene og årsmøtet i de tre partiene i Røyken, Hurum og Asker har vedtatt å slå seg sammen.

LES OGSÅ: Ny storkommune uten bygningsråd

Papirene er signert og KrF står klar til å bli en viktig del av den nye storkommunen. De andre partiene vil komme etter – en etter en. De har ikke noe valg. Skal de få innflytelse i den nye kommunen, må de være klare med lister til kommunevalget i Nye Asker i 2019.

Når partiene er ferdige med sine små sammenslåingsprosesser, starter neste fase som er nominasjon. Dette er kanskje den mest spennende delen av den omveltningen som vil skje i det lokalpolitiske liv før kommunesammenslåingen. Dette handler ikke bare om hvilke politikere som fortjener en plass oppover på listene; det handler i like høy grad om hvordan lokaldemokratiet skal ivaretas.

LES OGSÅ: – Politikernes habilitet må vurderes nøye

Det er helt avgjørende at alle de tre kommunene er godt representert på alle partilister til kommunevalget, for at vi skal få et velfungerende lokaldemokrati, der utkantene også opplever at de har et ord med i laget i utviklingen av den nye kommunen.

Kampen om ordførervervet er også spennende – ikke bare partiene imellom, men mellom de ulike kandidatene internt i hvert enkelt parti.

Jo, vi går uten tvil spennende lokalpolitiske tider i møte. Og gjett om vi kommer til å følge med fra sidelinjen!

Svein Ove Isaksen

Ansvarlig redaktør/daglig leder