Må bli klar før sommeren

NESTEN FULLT: Flere enn det som er vanlig på politiske møter i Røyken møtte fram da kommunedelplanen for Båtstø sto på agendaen.

NESTEN FULLT: Flere enn det som er vanlig på politiske møter i Røyken møtte fram da kommunedelplanen for Båtstø sto på agendaen.

Artikkelen er over 3 år gammel

Politikerne i Røyken har en målsetting om at en kommunedelplan for Båtstø skal være vedtatt før sommeren 2017.

DEL

Meninger 

Dessverre er det mange som ikke har noe tro på at dette vil gå i orden – særlig folk som bor i Båtstø, og spesielt de som har forsøkt å få svar på ulike søknader om tiltak de siste årene. Skepsisen deres er i denne saken ganske berettiget i så måte.

LES OGSÅ: Nytt ad hoc-møte om Båtstø

Båtstø er det eneste området i Røyken kommune som ikke har fått vedtatt en kommunedelplan ved siste rullering. Stor usikkerhet når det gjelder vann og avløp og veiatkomster har gjort at det har vært vanskelig for administrasjon og politikere å finne gode og helhetlige løsninger i Båtstø.

Da formannskapet fikk kommunedelplan for Båtstø til behandling den 17. november i fjor, var det mange som hadde trodd at det skulle bli fattet et endelig kommunestyrevedtak. Men slik gikk det ikke. Formannskapet vedtok å nedsette et ad hoc-utvalg, eller arbeidsutvalg, som skulle jobbe videre med kommunedelplanen sammen med kommunens administrasjon.

Rett før jul var det møte i ad hoc-utvalget med befaring i Båtstø. Da ble mye godt arbeid utført, og en del forslag til endringer i opprinnelig plan fra rådmannen ble lagt fram. Ut fra dette er det utarbeidet en foreløpig plan som ble diskutert på et nytt møte i ad hoc-utvalget tidligere denne uken.

Ad hoc-utvalget består av Lars Wear (H), Lasse Thue (V) og Knut Martin Winther (KrF) – alle fra kommunens politiske posisjon. Rikard Knutsen (Frp) ble tilbudt plass i utvalget, men takket nei da formannskapet nedsatte det.

Vi oppfatter, etter å ha fulgt saken i noen år, at det nå er stor vilje til å finne en løsning for Båtstø. Selv om skepsisen forståelig nok er stor hos en rekke beboere i Båtstø, setter vi vår lit til at politikerne denne gangen klarer å komme fram til en plan som igjen kan skape forutsigbarhet og vekst i Båtstø-området.

FLERE LEDERARTIKLER HER

Men det krever handling og mot til å skjære gjennom. Båtstø er en idyll, en perle i Røyken. For dem som vil bo og leve i området – eller drive næringsvirksomhet for den saks skyld – er det ikke mer enn rett og rimelig at det nå blir en avklaring og at kommunedelplan for Båtstø kan vedtas før sommeren i år.

Svein Ove Isaksen

Ansvarlig redaktør/daglig leder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags