Røyken Eiendomsutvikling AS (REUAS) er et eiendomsselskap som eies hundre prosent av Røyken kommune. Selskapet driver eiendomsutvikling på kommersiell basis og har felles ledelse med søsterselskapet Røyken Eiendom AS (REAS). REAS eies også hundre prosent av kommunen, og er et eiendomsselskap som eier og drifter alle kommunens formålsbygg. Lokalene leies ut til kommunen.

Les flere lederartikler her

Det er ikke mange kommuner i Norge som har organisert sin næringspolitikk på denne måten. Lokalt har det opp gjennom årene vært mye diskusjon om dette er den riktige måten å organisere offentlig virksomhet på. Så langt har det ikke blitt noen endring, og de to selskapene har eksistert i mer enn et tiår.

Innen 2020 skal Røyken, Hurum og Asker kommune bli til nye Asker kommune. De to andre kommunene organiserer ikke sitt næringsarbeid slik som Røyken. Det blir derfor spennende å se hvilken modell den nye kommunen vil velge – både når det gjelder eiendomsforvaltning og når det gjelder eiendomsutvikling.

LES OGSÅ: Røykenbadet ble 50 millioner kroner billigere enn antatt

Det vi i hvert fall kan slå fast er at eiendomsselskapet til Røyken kommune, REUAS, har lagt bak seg et knallår. Frasen «det går så det suser» passer i høyeste grad når vi ser et foreløpig regnskap som viser et overskudd på 11,6 millioner kroner. Det betyr blant annet at eieren, Røyken kommune, kan vente seg et solid utbytte fra dette årets virksomhet.

Hovedårsaken til at REUAS har hatt et suksessrikt år, er salg av tomter på Røyken Næringspark på Follestad. Av totalt over 30 tomter, står det bare en håndfull tomter ledige. Røyken Næringspark har vist seg å være et attraktivt område for etablering av lager- og logistikkvirksomhet.

LES OGSÅ: To matvarekjeder på samme sted

LES OGSÅ: Søker etter næringssjef

Det store spørsmålet framover blir for det første hvordan den nye kommunen vil organisere det videre næringsarbeidet. Men også hvor det skal bygges ut i Follestad-området. Reguleringsarbeid er satt i gang for å få utvidet næringsparken med to nye felt. Her er det allerede registrert motstand fra naturinteresser.

 

Det er hevet over tvil at Røyken Næringspark er en meget attraktiv næringspark med sin sentrale og strategiske beliggenhet i østlandsområdet. Nå blir det spennende å se om politikerne kommer til å satse videre på suksessen.

Svein Ove Isaksen

Ansvarlig redaktør/daglig leder