Mens verden gjennomgår store omveltninger og store deler av kloden vår er mer utrygg enn på lenge, pulserer det lille lokalsamfunnet videre med store og små bekymringer.

For selv om det er store, omfattende saker som preger oss fra dag til dag, er det viktig å bevare engasjementet i lokalsamfunnet. Gjennom året som er gått har vi sett mange typer av lokalt engasjement i Røyken og Hurum. Faktisk tør vi våge påstanden at det i begge kommunene er flere positivt engasjerte mennesker enn normalt.

Folk engasjerer seg nemlig i veldig mye ulikt. Det kan være noen som kjemper for å redde noen trær som lokale myndigheter vil hogge ned. Det kan dreie seg om folk som jobber for et bedre klima og som handler lokalt og tenker globalt. Det kan være noen som arrangerer tilstelninger for våre nye landsmenn, idrettsledere, kordirigenter eller pensjonister som sørger for å holde liv i interesseorganisasjoner. Det er nok av eksempler.

Alle disse menneskene er med på å gjøre halvøya til det verdifulle og gode samfunn det er. Alle som bor her kan på hver sin måte og i mer eller mindre grad påvirke miljøet i våre to kommuner. Lav kriminalitet og høyt aktivitetsnivå viser oss at trivselen på halvøya er høy.

Og den største avgjørelsen som er tatt på halvøya i året som gikk, og som vil påvirke generasjoner, er vedtaket om kommunesammenslåing. Sammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum til nye Asker er allerede så smått i gang, og den viktigste oppgaven til alle de engasjerte og oppegående menneskene på halvøya, blir å sørge for at den gode trivselen, de viktige lokale verdiene og livsgleden vi har på halvøya blir tatt med inn i ny kommune.

Halvøya skal fortsette å eksistere, bevare sin identitet og sitt særpreg, og holde liv i alt engasjement, selv om den blir en del av en storkommune. Det er en oppgave som helt sikkert kommer til å bli ivaretatt både av innbyggerne og av våre lokale politikere. Det er en stor jobb, men det blir en spennende jobb.

Måtte alle som bor på halvøya få en særs god jul og et riktig godt nytt år.