Flere lærere betyr at hvert barn vil møte en kvalifisert lærer i klasserommet. Det gir mer kunnskap, likere muligheter og større frihet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at trenden har snudd: Før fryktet vi at det skulle bli lærermangel. Ny framskriving viser at det kan bli overskudd av alle typer lærere på nasjonalt nivå. I tillegg ligger det for første gang an til at vi får et overskudd av grunnskolelærere, og spesielt store overskudd av barnehagelærere.

SSBs tall viser at regjeringen har lagt et godt grunnlag for at vi de neste årene kan oppnå målet om at alle som jobber som lærere i barnehage og skole har rett kompetanse. Det betyr høy og jevn kvalitet i alle norske barnehageavdelinger og klasserom uansett hvor i landet du bor.

Gode lærere er det viktigste for at barn lærer og trives på skolen. Derfor har Venstre satset på lærerne i regjerings- og budsjettforhandlinger de siste åtte årene. Vi vet at barna våre trenger trygge rammer og gode pedagoger og vi vet hvor viktig det er å kjempe for dem i budsjettene. Framtida skal bygges med et godt kunnskapsgrunnlag som skal gis i barnehage og skoler. Kunnskap gir både trygghet og frihet.

For Venstre har det vært viktig å gjøre læreryrket mer attraktivt, slik at flere søker seg til det og blir i det. Vi mener barna våre fortjener de flinkeste folka, og da må vi rekruttere dem og holde på dem. Mange dyktige lærere jobber allerede i skolen, men mangler noen studiepoeng i fagene de underviser i. Venstre har derfor innført et godt videreutdanningsprogram for lærere, som over 40 000 lærere har dratt nytte av.

Vi tror på lærere og ønsker å høyne både statusen og kompetansen til lærerne. Derfor har vi gjort lærerutdanningen til en femårig mastergrad. Det har hatt sin virkning: De siste årene har flere startet på en lærerutdanning og flere fullfører enn tidligere. En ny rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser også at strengere opptakskrav bidrar til at studenter med høyere gjennomføringsevne søker seg til lærerutdanningene.

Lærere har ansvar for det mest dyrebare vi har; barna våre. Når vi krever masterutdanning, viser vi at vi tar både dem og barna på alvor. Det betyr også at læreren får høyere lønn og mer dybdekunnskap. Mer kunnskap gir mer læring og mer trivsel for elevene.

Økt kompetansenivå må også bety mer frihet til lærerne. Venstre har tillit til at lærerne og skolen kjenner elevene sine best. Vi må slutte å detaljstyre, og vi må frigjøre lærernes tid, slik at den faktisk blir brukt i møte med eleven. Hver elev skal ses og løftes, og alle skal fullføre skolen.

Dette er utfordringer vi har mulighet til å løse, nå som lærermangelen er avlyst.