Kvinner i politikken: - I Asker ble det i 1971 gjennomført et kupp

KVINNEDGEN: Ordfører Lene Conradi (t.v.) og varaordfører Monica Vee Bratlie markerer den internasjonale kvinnedagen med dette innlegget.

KVINNEDGEN: Ordfører Lene Conradi (t.v.) og varaordfører Monica Vee Bratlie markerer den internasjonale kvinnedagen med dette innlegget. Foto:

Av
DEL

MENINGER:Det er over hundre år siden Norge arrangerte den internasjonale kvinnedagen for første gang. Kvinnedagen har opp gjennom tidene vært, og er fortsatt en viktig dag for å markere kvinners rettigheter og kampsaker.

Og likestilling og kvinnekamp, det lønner seg.

I Asker ble det i 1971 gjennomført et kupp for å få flere kvinner inn i kommunestyret.

Karla Skaare som var leder av Asker husmorlag hadde lenge arbeidet for økt politisk fokus på barnehagesituasjonen i kommunen, men hun syntes ikke hun nådde frem med sitt budskap. Det ble derfor startet et systematisk arbeid der medlemmene i husmorlagene lærte hvordan de kunne stryke og kumulere på de politiske listene. Det ble laget alternative valglister der kvinner ble kumulert og menn ble strøket. Fire kvinner som allerede satt i kommunestyret, var aktive i aksjonen.

Aksjonen var selvfølgelig vellykket og ved kommunevalget fikk 27 kvinnene plass i kommunestyret. Og i kommunestyreperioden 1971 til 1975 ble det økt satsning på blant annet barnehageutbygging og trafikksikkerhet.

Å jobbe for likestilling er god politikk. Siden kvinnekuppet i 1971 har blant annet sysselsettingsveksten blant kvinner hatt avgjørende betydning for Norges økonomiske vekst.

Valgdeltagelsen er faktisk høyere blant kvinner enn menn, men allikevel så er det flest mannlige politikere

Kvinner og likestilling er viktig for både enkeltmennesket og for samfunnet vårt. Og selv om likestillingen har kommet langt i Norge, så må vi fortsette å jobbe for hele tiden å bli bedre.

I Norge har vi som grunnverdi at både gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og muligheter i dagens samfunn, men det er fortsatt betydelige forskjeller i arbeidsdeltakelse, lønn, arbeidstid og karrieremuligheter.

Det samme gjelder innenfor politikken. Valgdeltagelsen er faktisk høyere blant kvinner enn menn, men allikevel så er det flest mannlige politikere rundt om i Norges land, og de fleste ordførerne er menn. Kvinner er faktisk underrepresentert i norske kommunestyrer selv om det er langt flere kvinner i politikken i dag enn det det var bare noen tiår tilbake.

I Asker kommunestyre så er det 31 menn og 24 kvinner, og for første gang både kvinnelig ordfører og varaordfører. Det er vi ganske så stolte av. Og i Norge så har vi både kvinnelig utenriksminister, statsminister, stortingspresident og høyesterettsjustitiarius. Det er helt unikt i verdenssammenheng.

Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, så er det fortsatt for få kvinner i lederstillinger

Asker kommune jobber med å implementere FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er definert 17 ulike mål og mål nr 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Det er dessverre alt for mange jenter og kvinner i hele verden som opplever diskriminering og vold. Vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked og det er fortsatt slik at jenter og gutter velger kjønnstradisjonelle både utdannings- og yrkesvalg. Og selv om Norge er ett av verdens mest likestilte land, så er det fortsatt for få kvinner i lederstillinger, selv om stadig flere kvinner velger høyere utdanning.

Vi har fortsatt en jobb å gjøre og kvinnedagen er like aktuell i dag som for 100 år siden. Vi må heie kvinner frem og vi må snakke kvinnepolitikk!

Gratulerer til dere alle med kvinnedagen!

Artikkeltags