Vi leser med forundring om at Tonje Ouff på Biffgården er oppgitt over tilsynelatende MDG-påstander om kupromp og CO2. Vi skjønner ikke hvilke påstander hun sikter til, og håper vi kan bidra til å belyse grønn politikk på området.

For MDG er klima viktig i alle sektorer, men klima alene er ikke det bærekraftsaspektet vi baserer vår jordbrukspolitikk på. Den er helhetlig, og det kan du lese i vårt alternative jordbruksoppgjør. Der kan du lese hvordan vi vil gjøre det mer lønnsomt med husdyrbruk som styrker det biologiske mangfoldet i kulturlandskapet og ta utmarksressurser i bruk, og hvordan vi vil øke ramma for jordbruksavtala til 2,6 milliarder, nesten tredobbelt av regjeringas forslag, for å starte en inntektsopptrapping med mål om jamnstilling i løpet av fire år.

Når MDG prater om redusert kjøttforbruk så er det særlig kjøttet produsert på importerte ressurser vi sikter til, eller kjøtt som konkurrerer med matjord som kan produsere plantemat til mennesker. Slik kjøttproduksjon har vi en del av i Norge, og ingen husdyrslag er bare basert på norske fôrråvarer. Verst i klassen er kylling, som baserer seg på hele 60% importert fôr, derav 20% soya. Det er verken bra for norsk selvforsyning, klima eller biomangfold.

Storfeet vil vi i mye større grad bruke til vekstskifte og beitebruk, de skal heller ikke baseres på importfôr, men bidra til sterkere selvforsyning gjennom å bruke lokale ressurser - fortrinnsvis bare lokale ressurser. Tonje Ouff kan gjerne utbrodere kritikken sin mot oss nærmere, men vi vil avvise indikasjonen hennes om at MDG tenker snevert om klima i debatten om norsk husdyrproduksjon.

Klima er én av grunnene til at vi vil ha mindre kjøtt, også storfekjøtt, fordi den økte storfeproduksjonen vi har hatt bidrar til et økt varmepådriv på planeten. Derfor, og av de andre grunnene med ressursbruk og biomangfold, er det lurt å dempe produksjonen til et nivå som er nærmere det vi hadde for noen tiår siden.

Alle som tror vi ser svart-hvitt på kuprompen kan slappe av - det gjør vi ikke. Selvsagt heier vi i MDG på lokale produsenter. Gjennom vår politikk vil vi gjøre det lettere og mer lønnsomt å opprettholde et lokalt og faktisk bærekraftig landbruk.