I RHA Nyheter på FB 2/8 leser man om APs ordførerkandidat som inviterte partikollegaer til Statkraft på Tofte hvor kommunikasjonssjef Geir Fugleseth serverte rykende, ferskt valgflesk.

Ap med gladnyhet

Denne gangen skulle de få ta med seg til velgerne en gladnyhet om 150 - 200 arbeidsplasser ved et evt. fullskala biodieselanlegg.

Når du først er i gang med å skrøne Fugleseth, hvorfor ikke kline til litt ekstra med et anslag på 250 - 300 eller mer? Det er tidligere registrert at Fugleseth ikke alltid er så nøye på å være helt etterrettelig og med gullklokka så og si trygt i lomma, kan han vel sakTens koste på seg å være litt «rundhåndet».

For ett år siden anslo Statkraft svært løslig at et fullskala anlegg ville kunne gi 50-100 arbeidsplasser, alt medregnet. Dvs administrasjon, salgsavd. m.m som ikke nødvendigvis plasseres på Tofte, inkludert.

Spesialkompetanse betyr gjerne pendlere og null skatteinntekt til kommunen

Ingen har uttalt seg om hvor mange lokale arbeidsplasser for fastboende som skatter til kommunen, som kan forventes. Sannsynligvis fordi det vil være tilnærmet 0, da de arbeidsplasser som måtte knytte seg til den stedlige drift av anlegget, vil kreve en spesialkompetanse som i stor grad må hentes fra andre steder som igjen betyr pendling og null inntekter til kommunen.

Bortsett fra da - som en svært presset ledende politiker uttalte i befippelse på valgstand nylig; navngitt lokalt rørlegger og el. firma var lovet masse arbeid.

Videre ble det fra ledelse i Silva Green Fuel på Toftedagen, medgitt at lokale arbeidsplasser dreide seg i hovedsak om betjening av kontrollrom med arbeid til 10 - maks 15 personer.

Toftes Framtid har realistiske visjoner om flere hundre lokale arbeidsplasser

Toftes Framtid har realistiske visjoner om flere hundre lokale arbeidsplasser på den attraktive tomta til nedlagte Sødra Cell. Dette er velkjent både for Statkraft og lokale politikere, også de over 700 underskrifter som protesterer mot Statkrafts industriplaner.

I tillegg til Tofte Næringspark med ca 100 arbeidsplasser, har Statkraft selv bekreftet at mange har vist interesse for å etablere seg på Tofte, men fullskalanlegg vil selvfølgelig være en stor brems for slik utvikling.

Det er derfor forståelig at man i desperasjon forsøker å skape motvekt til Toftes Framtids vyer, men med dette dryppende valgflesket som nå ble servert, skyter man over hodet på befolkningen. Det er bedrøvelig om man tror folk kjøper dette.

Det er også på sin plass å bemerke at RHA ble nektet å delta i dette «informasjonsmøtet». Her skulle valgflesket stekes i fred uten innblanding fra pressen med kritiske spørsmål vedr. lokal motstand m.m.

Besøk gjerne Toftes Framtid på Facebook og gi din støtte til vårt arbeid for en trivelig framtid for et blomstrende Tofte, uten tungindustri og med mange, gode lokale arbeidsplasser.