Kunst rett Vest til Tofte

Kunst rett Vest i 2019 hadde sin fellesutstillling på Henie Onstad Kunstsenter. I 2020 er det gamle Hurum sin tur.