Men selv om det er få konkurser i vår kommune, er det flere som mener at det er urolige tider.

På landsbasis synker antallet konkurser i april, men likevel er dagens konkursutvikling langt mindre stødig en trenden gjennom hele koronapandemien.

– Det er utvilsomt urolige tider, mener Per Fjærestad i kredittopplysningsbyrået Creditsafe.

Etter en liten konkursøkning i mars (seks prosent) viser tallene for landet i april at det nok en gang er en nedgang i antall konkurser blant norske selskaper.

182 konkurser

182 selskaper gikk konkurs i årets fjerde måned, og det tilsvarer en nedgang på 23 prosent sammenliknet med april 2021.

– Vi har lenge snakket om at konkurstallene på ett eller annet tidspunkt vil justere seg tilbake mot normalen. Med en økning i antall konkurser totalt i første kvartal trodde vi at vi så starten på denne justeringen, men peker altså pilene nedover igjen. Det er litt overraskende, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Fire i Asker

Disse fire ble slått konkurs i mars:

Evolution Global AS, Askerveien 6, 1384 Asker, som drev med databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester.

Dobbiamo Direkt AS, Nesbruveien 75, 1394 Nesbru, som hadde som formål å selge tjenester og varer innen telefon, stand og dørsalg. Både til bedrift og privat – og annet som naturlig sammenfaller med dette – samt deltakelse i andre selskaper, investeringer og nærliggende virksomhet. daglig leder var Haysir Abdulla Mustafa.

Blue Planet communication AS, Tverråsen 5, 1397 Nesøya, som drev med programmeringstjenester\u0009Utvikling og salg av kommunikasjonsutstyr, -tjenester og programvare, samt forretningsmessig utvikling vedrørende slik virksomhet. Daglig leder: Tom Sømborg.

K2 grill AS, Fekjan 7D, 1394 Nesbru, som sto for drift av restauranter og kafeer.