Vi har ingen garanti for at dette vil vedvare: «Code red for humanity» varslet FNs generalsekretær da klimapanelets siste rapport ble publisert for et par uker siden.

I årene som kommer vil det bli stadig mer krevende å levere på klimamålene og samtidig sikre velferden når antallet eldre snart dobles og oljeinntektene snart halveres. – Stortingsvalget den 13. september dreier seg om å sikre landet en regjering som kan levere bærekraftig velferd i de krevende årene som kommer.

«Bærekraft» betyr både bra for klima og for økonomien og for folk flest. Dette gjelder for alle politikkområder. Nye sykehus og omsorgsboliger må bygges og drives slik at det blir bra både for klima og for økonomien og for folk flest. Nye E18, et av mine hjertebarn, må bygges slik at det blir bra både for klima og for økonomien og for folk flest. Nye arbeidsplasser må etablertes slik at ……. Det som gjelder, er «både – og – og!» på alle områder.

I klartekst: Dette er det kun en regjering ledet av et sterkt Høyre eller av et sterkt Arbeiderparti som kan levere på. De radikale rød/grønne partiene AP vil være avhengig av for å danne regjering, kan sikkert levere mye bra på klimapolitikk, men ikke uten at dette vil få alvorlige konsekvenser for landets økonomi, og samtidig gjøre livet vanskeligere for folk flest. – Å velge en svak AP- regjering som er avhengig av slike partier, er derfor en dårlig løsning sett med mine øyne.

Et sterkt Høyre i posisjon har i åtte år vist at det kan levere bra både på klima og på økonomisk ansvarlighet og på velferd for folk flest. Også i en krevende koronatid.

Kun et sterkt Høyre kan sikre bærekraftig velferd, slik jeg ser det.

Godt valg!