Promhavn slipp har fått 450 000 kroner fra Kulturminnefondet til etablering av lærlingebedrift i trebåtbyggerfaget.

– Første gang vi søkte fikk vi avslag, men jeg var ikke enig i begrunnelsen og klaget, sier Sondre Noraberg ved Promhavn slipp.

Promhavn slipp jobber med reparasjon og bygging av trebåter.

Slippen er også base for Nærsnes kystlag som jobber for å ivareta gamle trebåttradisjoner.

– Vi søkte fondet på nytt og argumenterte for at det er viktig å ivareta gamle tradisjonsfag som er i ferd med å dø ut, sier Noraberg.

Han endte opp med å få langt mer enn han søkte om i støtte.

Noraberg mener at muligheten til å etablere en lærlingebedrift har alt å si for at trebåtbyggerfaget skal bevares.

– Det er et snevert fagfelt og er ressurskrevende. Derfor er det viktig at vi kan bidra til å holde liv i yrket, sier han.

Bevaring

Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet støtter Noraberg og sier at fondet etter å ha revurdert søknaden kom fram til at også fag kan være verdt å verne.

– Å etablere et lærested er bevaring gjennom verdiskapning. Jeg tror at framtida vil takke oss for alt vi klarer å ta vare på, derav også håndverksfagene. Vi valgte derfor å gi støtte til dette prosjektet fordi vi tror de kan lykkes, sier Bjørgen.

Han sier fondet ser det som viktig å bevare kystkulturen.

– Det går en rød trå fra kystlaget til dette prosjektet som begge er med på at vi som privatpersoner kan oppleve kystkultur her. Det har verdi for alle, sier Lasse Thue i kulturutvalget i Røyken.

Også ordfører Rune Kjølstad var til stede under den offisielle overrekkelsen av fondets støtte.

– Det er en stor glede at en lokal bedrift vil satse på trebåtfaget som har sterke tradisjoner i Røyken, sier Kjølstad.

Lang historie

Promhavn slipp AS har drevet slipp og trebåtbyggeri siden 1919. Trebåtbyggerfaget står på listen over små og verneverdige håndverksfag. De søkte i 2014 Kulturminnefondet om støtte til oppretting og innredning av nytt snekkerverksted for å drive opplæring og dermed bevaring av viktige håndverksfag. Promhavn har fått et betydelig tilskudd, og Norsk Kulturminnefond ser på dette som et betydningsfullt verdiskapingsprosjekt i kulturminnebevaring og for lokalsamfunnet i Røyken. Målet er oppstart som lærlingebedrift innen 2017.
 

FAKTA
 

Norsk kulturminnefond er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, Skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttesSiden 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 mill.kr