Røyken vil ikke be Asker sette av penger til prestegården. Kan havne på det åpne markedet

Da formannskapet i Røyken behandlet mulighetsstudien av Røyken prestegård til ny kulturgård ville de ikke be nye Asker kommune om å sette av penger til å videreutvikle prosjektet.