Røyken bruker mer enn før på kultur - Hurum på bunn

Av

Totalt 3,5 prosent av Røyken kommunes utgifter går til kulturformål. Siden forrige kommunevalg har dette «kakestykket» blitt klart større. Mens Hurum fortsatt er på kulturbunnen i Buskerud.