Markedsdagen vokser: - Dobbelt så stor som i fjor

Årets markedsdag på prestegården i Røyken trakk dobbelt så mange som i fjor.