En reise i tiden med 24 bilder i sekundet

Familien Dulin har vært aktive i filmbransjen i over et århundre og har ervervet seg unik førstehånds erfaring med det levende bildet og dets avanserte teknologi.