Dette er årets vinner av fredsplakaten «Journey of Peace» i Røyken

Hvert år arrangerer Lions-klubbene i distriktet en tegnekonkurranse, og i Røyken inviteres alle klassene på 7-trinn til å delta.