– Vi i Foreningen Kulturhuset Hovtun er svært glade for å kunne presentere en salgsutstilling med Mard Issa. Han er en modernistisk klassisk maler. Utstillingen åpner søndag og varer hele den påfølgende uken, sier Hilde Maria N. Dias Sørensen i foreningen.

– Dette er en fantastisk flott mulighet for oss som lokal aktør å få satt kunst og klassisk kunstuttrykk på dagsorden. Spesielt hyggelig er det at Issa, som er intensjonalt anerkjent og har solgt bilde til bla FN og nobelhuset i Oslo, velger å ha denne utstillingen hos oss. I tillegg til utstillingen, har han også satt av tid til å holde nybegynnerkurs i maling for barn og voksne 21. og 23. november, sier Sørensen.

På kurs

I tillegg til utstilling arrangeres det også et todagers kurs i klassisk maling med fokus på form og farge.

– Det er sjelden å møte en så teknisk dyktig maler, som fører videre de klassiske tradisjoner. Dette er klassisk modernisme, sier Sørensen.

Fra et surrealistisk ståsted er Mard Issa en kunstner som er søkende og leter etter nye uttrykksmåter.

– Det fins en hjerteløshet som surrealismen alene ikke kan skildre, sier han selv.

Kunstneren og forfatteren Mard Issa har klassisk utdanning fra Kunstakademiet i Baghdad, Irak og i Italia med Prof. Lorenzo Accorsi.

Som flyktning

Etter at han kom til Norge som politisk flyktning i 1994, har han studert både i Bergen (KIB) og med Prof. Jan Sæther i Oslo.

Issa maler med olje, ofte på store lerret.

Gjennom billedkunsten ønsker han å formidle en verden slik han selv opplever den. Han vil stille menneskene ansikt til ansikt med virkeligheten.

Samtidig ønsker han å vise at det også finnes skjønnhet i det heslige.

Issa gir mye til den som vil se.

Kunstneren har atelier og kunstskole for voksne i Asker, og er medlem av Asker Bildende Kunstner (ABK).

Issa har også deltatt i Kunst rett Vest, som er Vestregionens store kultursatsing.