Minnekonsert med god spennvidde

Av

Konserten som dannet rammen rundt utdelingen av Grønhaugs Ærespris hadde som alltid en utrolig bra spennvidde, både i sjangere og alder på utøverne.