15. april er siste frist for å nominere kandidater til både. Hurum kommunes kulturpris og Hurum kommunes frivillighetspris.

– Årets frist var egentlig satttil i mars, men da ingen nominasjoner var kommet inn innen fristen, utvider vi fristen, sier Kjersti Smedstad i Frivilligsentralen.

Hun og Kulturkontoret oppfordrer alle Hurums innbyggere til å nominere aktuelle kandidatertil begge priser.

Kulturprisen skal honorere verdifullt kulturelt arbeid og stimulere til økt kulturell innsats i bygda.

Frivillighetsprisen skal gå til en initiativrik person, lag/forening eller en organisasjon som med sine idéer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Tidligere prisvinnere:

Stor applaus for årets tildelinger

Får fylkets frivillighetspris

Velfortjent pris til Lindberg og Zargar