Nyåpning av Galleri Rødfjell på Nærsnes

Etter et års pause på let etter nye lokaler er Bjørge Rødfjell nå klar til reåpning av Galleri Rødfjell i nye lokaler på Nærsnes.