Kriseledelsen i Asker: - Vurderer rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler

Kriseledelsen Asker vurderer å innføre rødt smittevernnivå i barnehager og barneskoler.