Gå til sidens hovedinnhold

Koronaeffekt gir fortsatt økt sykefravær - 1,5 mill. dagsverk er tapt

Sykefraværet har økt med over fem prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor. Tross høye tall ligger Vest-Viken noe under landssnittet.

I 2. kvartal 2020 var det legemeldte sykefraværet på 4,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det var en økning på 5,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. For hele Viken fylke var sykefraværet på 5,2 prosent (+4,0%), mens det i landet som helhet var på 5,1 prosent (+4,7%).

I Asker er det legemeldte fraværet på 4,4 prosent i andre kvartal (april, mai og juni).

Det er typiske luftveisdiagnoser som står for store deler av økningen i sykefraværet, melder NAV.

Koronapandemien og smitteverntiltakene fører fortsatt til økt andel diagnoser knyttet til luftveislidelser.

1,5 millioner dagsverk er tapt

Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 1 542 040 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel- og skjelettlidelser (37,0%), psykiske lidelser (21,9%) og sykdommer i luftveiene (7,8%) at NAV så den største andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i hele Viken hadde 26,2 prosent en gradert sykmelding. Det var en liten nedgang sammenlignet med 2. kvartal 2019. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker med 6,2 prosent, Flå med 6,1 prosent og Jevnaker og Modum med 6 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,8 prosent og Gol og Nore og Uvdal med 4,0 prosent.

Det er størst økning i sykefraværet blant eldre og menn. Eldre over 60 år har den kraftigste økningen i sykefraværet, og økningen er høyere jo eldre folk er.

For de eldre aldersgruppene var økningen på 24,1 prosent for de mellom 65 og 69 år, og 10,7 prosent for de mellom 60 og 64 år.

Sykefraværet for kvinner var på 6,1 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,6 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en markant økning i sykefraværet for menn (+11,4%), mens kvinner kun hadde en liten økning (+1,4%).

En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 7,3 prosent.

Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,8 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal 2019 var det overnattings- og serveringsvirksomhet (+27,6%) og transport og lagring (+22,5%), som hadde den største økningen i sykefraværet.

På grunn av sesongsvingningene, sammenlignes sykefraværet med utviklingen innenfor samme kvartal fra år til år.

Om tallene

Fra 1. januar 2020 ble fylket Viken etablert, men NAV er delt i de to NAV-regionene Øst-Viken og Vest-Viken. NAV Vest-Viken dekker kommunene i Buskerud (inkludert Svelvik), Asker, Bærum og Jevnaker.

Kommentarer til denne saken