Hvordan skal Viken-logoen se ut?

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesvåpenet skal nå utformes. Buskerud har en bjørn, Østfold har en soloppgang og Akershus har hentydninger til festningen. Hva skal Viken ha? Nå skal det utlyses konkurranse.

DEL

Viken 2020:  (Laagendalsposten) En liten, men synlig del av det enorme arbeidet med å organisere en ny fylkeskommune, er å bestemme fylkesvåpenet. Innen juni 2019 skal fylkesvåpenet være ferdig.

Det innebærer planlegging og design, konkurransegjennomføring, innhenting av tilbud, utvikle ordførerkjedet, produsere skilter og brevark, for å nevne noe.

I siste møte i Fellesnemnda som er styret for Viken-prosjektet, diskuterte saken og noen ytret bekymring for hvor kostbart arbeidet blir.

Til neste Fellesnemnd-møte - mandag 8. oktober -  ligger saken høyt oppe på prioriteringslista over saker som skal behandles før Viken-prosjektet kan bli Viken fylkeskommune 1. januar 2020.

Vedtatt

Fellesnemnda vedtok her «en prosess med å få fram gode forslag og innspill til fylkesvåpen for Viken fylkeskommune. Endelig forslag til fylkesvåpen – i prioritert rekkefølge – legges fram for fellesnemnda».

Det er Politisk arbeidsgruppe 1 (P1) – som har med visjon, mål, verdier og symboler, å gjøre, som skal legge fram resultatene. Andreas Lervik (Ap) fra Østfold leder gruppa.

Viken og vikinger

Viken, for å ta det først, er et norrønt navn på området omkring Oslofjorden og indre del av Skagerak. Begrepet Viking blir også knyttet til stedsangivelsen Viken, selv om det er delte meninger om Viking betyr en person fra Viken.

Uansett – i historiske miljøer påpekes stor forskjell på politikernes Viken og Vikingenes Viken.

Både Akershus og Buskerud har begrensede områder av middelalderens Viken. Fylkesvåpnene for de tre fylkene som blir del av Viken–Buskerud, Akershus og Østfold, har lite med vikinger og Viken-området som sådan å gjøre.

Dagens fylkesvåpen består henholdsvis av en bjørn, en takprofil fra Akershus slott og en soloppgang.

Andre Viken-organisasjoner

Du ser Viken-navnet også hos sykehusorganisasjonen som omfavner sykehus i Asker og Bærum, Drammen, Hønefoss, Sjukestugu på Ål og sykehuset i Kongsberg. De utgjør sammen Vestre Viken HF.

Det dukker også opp i brannvesenets alarmsentral Vestviken 110.

I tillegg finnes skogeierforeningen Viken Skog, og Viken fiber som jobber med bredbåndsnett.

Ingen av disse har direkte med Viken-prosjektet å gjøre. Med unntak at de fysisk har en viss i tilknytning til Viken-historien rent geografisk.

Så langt foreligger ingen skisser.

.

KARTET: Slik ser vikenkartet ut høsten 2018.

KARTET: Slik ser vikenkartet ut høsten 2018.

Fakta om viken

  • Viken vil ha et areal på 24 017 km2. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.
  • Viken fylke vil ha en kystlinje på 2 481 km, og store fjellområder.
  • Viken vil bli et betydelig jordbruksfylke, med 2 221 km2 jordbruksareal. Dette tilsvarer 8,83 prosent av det totale arealet.
  • 2 479 km2, eller 10,32 prosent av Vikens samlede areal, vil være vernet etter Naturmangfoldloven. Det gjelder nasjonalparker, naturreservater, og landskapsvernområder. Det aller meste av arealet er Hardangervidda nasjonalpark.
  • Det høyeste fjellet er Folarskardnuten (1933 moh.) på Hallingskarvet.
  • Den største innsjøen er Tyrifjorden i Buskerud, Norges 5. største innsjø, på 137 km2.

Kilde: www.viken2020.no

Artikkeltags